Uprawnienia energetyczne

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku elektryka oraz do egzaminu państwowego w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego w zakresie eksploatacji oraz dozoru instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV (grupa I, II, III).  Kończy się egzaminem przed komisja kwalifikacyjną.

Wykładowcami są specjaliści, posiadający długoletnie doświadczenie, wiedzę teoretyczną, przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji energetycznych.

Kurs uprawnia do obsługi urządzeń zużywających ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzających i przesyłających ciepło o mocy powyżej 50 KW (grupa II) 
Kurs skierowany jest do osób zajmujących się obsługą kotłowni, jak i  palaczy pieców kotłowni centralnego ogrzewania. Kurs uprawnia do obsługi urządzeń zużywających ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzających i przesyłających ciepło o mocy powyżej 50 KW (grupa II).

Kurs przygotowuje uczestników do pracy jako pracownik zabezpieczenia technicznego, przy montażu instalacji alarmowych i monitoringu. Skierowany jest do osób, które pracują w branży i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, jak i osób którzy chcą zdobyć nowy zawód.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku pomiarowca zajmującego się pracami kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych grupy G1(elektroenergetyka - pomiary) oraz do egzaminu państwowego w zakresie eksploatacji i dozoru dla pomiarów urządzeń elektroenergetycznych. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, a kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną.

Centrum Szkoleniowe edu4U

Gwarantujemy profesjonalne rozwiązania szkoleniowe, coachingowe oraz eventowe. 

Naszą misją jest skuteczność i kompleksowość oferty. Gwarantujemy rozwój Twojego potencjału oraz Twojej firmy. Jesteśmy dla Ciebie!

Kontakt

Centrum Szkoleniowe edu4U

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

E-mail: biuro@edu4u.info.pl

Telefon: 515-577- 306 , 515-577- 308

Szukaj