Metodologia

Centrum Szkoleniowe edu4U

Gwarantujemy profesjonalne rozwiązania szkoleniowe, coachingowe oraz eventowe. 

Naszą misją jest skuteczność i kompleksowość oferty. Specjalizujemy się w projektowaniu oraz realizacji szkoleń, kursów zawodowych podnoszących kompetencje i umiejętności uczestników. Prowadzimy wsparcie w zakresie rozwiązań coachingowych oraz eventowych zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług. Centrum tworzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, pasjonaci swoich dziedzin. Gwarantujemy rozwój twojego potencjału oraz Twojej firmy. 

Jesteśmy nieliczną firmą szkoleniową w Polsce, która projektuje szkolenia w oparciu o zasady angażowania uczestników metodą „The Stretch Experience”. Stosujemy uznane metody zwiększające zainteresowanie i zaangażowanie uczestników, zapewniające szybsze i efektywniejsze nabycie umiejętności i wiedzy. Uczymy poprzez doświadczanie, stąd szkolenia mają charakter warsztatowy. Szkolenia projektujemy w oparciu o Cykl Kolba, najbardziej skuteczną technikę nauki dorosłych wykorzystywaną w pracy warsztatowej i coachingu.

Nasze szkolenia i kursy to:

  • Warsztaty rozwojowe - 80% czasu szkoleniowego - ćwiczenia, aktywizacja zawodowa, symulacje i dyskusje moderowane, autoprezentacja i odgrywanie ról, nagrywanie kamerą;
  • Mentoring - 20 % czasu szkoleniowego - teoria poparta praktycznymi przykładami z życia, ćwiczenia, studia przypadków, gry sytuacyjne, mikro-wykłady;
  • praktyczne i skuteczne umiejętności nabyte podczas intensywnego warsztatu w nielicznej grupie;
  • programy szkoleniowe zawsze dostosowane do potrzeb zamawiającej instytucji.

Podstawę organizacji procesu dydaktycznego stanowią szczegółowe programy nauczania oparte o wytyczne uprawnionych instytucji. Podstawową formą nauczania jest godzina dydaktyczna, która trwa 45 min. Jesteśmy nowoczesną grupą szkoleniową, której priorytetem jest dbałość o potrzeby Klienta.

 

Nasza kadra:

Jesteśmy praktykami biznesu. Posiadamy profesjonalnych, certyfikowanych trenerów i coachów - osób posiadających głęboką wiedzę i wieloletnie doświadczenie biznesowe. Kursy zawodowe prowadzone są przez specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia do prowadzenia kursów. 

Nasi trenerzy to praktycy, gdyż stawiamy na realne, wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm naszej kadry. Kładziemy też nacisk na ciągłe doskonalenie kompetencji trenerów, aby dostarczać skuteczne, innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Centrum Szkoleniowe edu4U

Gwarantujemy profesjonalne rozwiązania szkoleniowe, coachingowe oraz eventowe. 

Naszą misją jest skuteczność i kompleksowość oferty. Gwarantujemy rozwój Twojego potencjału oraz Twojej firmy. Jesteśmy dla Ciebie!

Kontakt

Centrum Szkoleniowe edu4U

ul. Morska 4b

75-614 Koszalin

E-mail: biuro@edu4u.info.pl

Telefon: 515-577- 306 , 515-577- 308

Szukaj