Aktualności

Cieszymy się, że jesteśmy w gronie najlepszych. 

Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali, docenili naszą dotychczasową działalność i biorą udział w naszych działaniach na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Centrum Szkoleniowe edu4U po raz kolejny zostało nominowane do nagrody "Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku 2018" w kategorii mikro.

Centrum Szkoleniowe edu4U po raz kolejny zostało nominowane do nagrody "Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku 2017" w kategorii mikro.

 

więcej informacji:
https://www.facebook.com/DenarKoszalin/posts/1594514100647880

 Dziękujemy!

 

Centrum Szkoleniowe edu4U partnerem i koordynatorem ogólnopolskiego projektu "Dni uczenia się dorosłych" 2019!

 

 Kampania będzie prowadzona w całej Polsce w dniach od 15 września do 15 października 2019.

Centrum Szkoleniowe edu4U jest koordynatorem projektu w woj. zachodniopomorskim: tel. 515-577-306 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Instytucje i organizacje współpracujące w przygotowaniu i prowadzeniu kampanii:

 

 więcej informacji: https://edurosli.pl/

 

Centrum Szkoleniowe edu4U na kongresie w Łodzi!

Kongres stanowi inicjatywę środowisk zajmujących się wspieraniem uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, wspierając działania prorozwojowe przedsiębiorców.

To szczególne wydarzenie dla branży edukacyjno-szkoleniowej. 

Centrum Szkoleniowego edu4U w swych działaniach rozwojowych skupia się na dostarczeniu Państwu najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu edukacji pozaformalnej,  danych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych, wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, stąd uczestnictwo przedstawicieli naszego Centrum na Kongresie.

Kongres ma charakter ogólnopolski i będzie poświęcony tematyce stanu sektora usług rozwojowych, barier i perspektyw rozwoju, że szczególnym uwzględnieniem jakości usług rozwojowych i systemu kwalifikacji. Podczas Kongresu poruszone zostaną również zagadnienia związane z nowym kierunkiem uczenia się dorosłych w XXI wieku, z prorozwojową przestrzenią firm szkoleniowych prowadząc do dyskusji o osiągnięciach i wyzwaniach jakie stoją przed edukacją pozaformalną, również na styku z przedsiębiorcami. Nie zabraknie warsztatów, case study i ciekawych wystąpień w sesjach plenarnych, tematycznych i sesjach równoległych.

Sesje tematyczne poprowadzi m.in. Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, czy Bartosz Kęciek – Wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. 

To wspaniały czas na wymianę doświadczeń i strategiczne spojrzenie na edukację pozaformalną.

 

Centrum Szkoleniowego edu4U ponadto uczestniczyło w spotkaniu z Panią Anną Świebocką-Nerkowską - Dyrektor Departamentu usług Rozwojowych PARP podczas, którego Pani Dyrektor przedstawiła najaktualniejsze dane dotyczące Bazy Usług Rozwojowych i prowadzonych audytów.

 

Prowadzone spotkanie miało na celu:
- analizę i interpretacje wpływu nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP (tekst ujednolicony dostępny na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServ...) na funkcjonowanie rynku usług szkoleniowych,
- analizę i interpretacje wydanego na podstawie znowelizowanej ustawy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (tzw. rozporządzenie BUR, patrz http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/..., zastępujące z dniem 2 września br. tzw. rozporządzenie KSU),
- analizę zakresu i szczegółowości audytu pod kątem niezbędności i możliwych uproszczeń, należytej ochrony danych i tajemnicy handlowej, trybu i czasu trwania audytu.

Spotkanie było okazją do wymiany informacji i omówienia przykładów praktyk stosowanych przez operatorów działających w niektórych regionach, które budzą poważne zastrzeżenia, głównie z uwagi na nietransparentność i tworzenie własnych, niczym nie uzasadnionych wymogów.

Jest także faktem, że patologiczne zachowania zdarzają się także wśród podmiotów oferujących usługi rozwojowe w BUR. Zidentyfikowano przykład absurdalnej wyceny godziny usługi doradczej czy tworzenia mechanizmu prowadzącego do sztucznej modyfikacji sposobu oferowania usługi i jej ceny w BUR. Środowisko sektora jest wyczulone i będzie reagować na przykłady nieuczciwych, czy nieprofesjonalnych zachowań ze strony innych podmiotów w BUR.

Centrum Szkoleniowego edu4U należy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wspierając działania na rzecz sektora edukacji pozaformalnej.  Angelika Grabowska Dyrektor Centrum Szkoleniowego edu4U należy do Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych mając tym samym realny wpływ na kształtowanie się procesów szkoleniowych na rynku polskim.

 

Centrum Szkoleniowe edu4U to gwarancja jakości, skuteczności i aktualnej wiedzy nt edukacji pozaformalnej. 

                                      

 

Kontakt

ul. Aleja Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

E-mail: biuro@edu4u.info.pl

Telefon: 515-577- 306

Szukaj